finansportali.net

BANKACILIK

Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu Ne Olur? 2023 Tüm Detaylar

Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu

Vefat eden kişinin kredi borcu ne olur sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Vefat etmiş olan kişinin kredi borçları üzerinde belirli şartlara göre işlem yapılır. Burada iki durum ön plana çıkmaktadır.

Kişi, kredi borcuna yönelik olarak hayat sigortası yaptırmışsa borç sigorta şirketi tarafından karşılanır. Hayat sigortası yoksa borcun vârislere intikali söz konusudur.

Ölen kişinin kredi borcu ne olur? Vefat edenin kredi borcu silinir mi? Hangi durumlarda borç, sigorta şirketi tarafından karşılanır? gibi soruların 2023 güncel yanıtlarını sizler için derledim.

Advertisement

Kredi Çeken Kişinin Vefat Etmesi

Kredi Çeken Kişinin Vefat Etmesi
Kredi Çeken Kişinin Vefat Etmesi

Kredi çeken kişinin vefat etmesi hâlinde borç üzerinde farklı ihtimaller söz konusudur. Kredi çekme aşamasında hayat sigortası yaptırılmışsa farklı, yaptırılmamışsa farklı işlem uygulanacaktır. Dolayısıyla burada hayat sigortasının varlığına göre bir sınıflandırma yapmamız gerekir.

1- Hayat Sigortası Varsa

Hayat Sigortası
Hayat Sigortası

Kredi alırken hayat sigortası yaptırılmışsa vefat eden kişinin kredi borcu sigorta şirketi tarafından ödenir. Ancak hayat sigortası yaptırırken poliçe kapsamını detaylı olarak okumanızı öneriyorum.

Çünkü poliçe kapsamında sadece kaza sonucu ölümler ele alınabilir. Bu gibi durumlara karşı poliçeyi detaylı bir şekilde inceleyiniz. Vefat eden kişinin kredi borcu her koşulda sigorta şirketi tarafından karşılanmayabilir.

Vefat eden kişinin kredi borcu hayat sigortası kapsamında olması için aşağıdaki unsurlara dikkat ediniz;

  • Borçlunun ölümünde intihar vb. durumun söz konusu olmaması gerekir.
  • Ölümün şüphe uyandıracak nitelikte olmaması gerekir.
  • Kişi, kendisinde yer alan hastalığı poliçe detaylarında belirtmemişse ve sigorta şirketi sonradan bunu tespit ederse, borç ödemesini yapmayabilir.

Hayat sigortaları genel şartları için tıklayın.

2- Hayat Sigortası Yoksa

Vefat eden kişi hayat sigortası yaptırmamışsa mevcut borçlar yasal mirasçılarına intikal eder. Miras, sadece varlıkların intikalini ifade etmez. Aynı zamanda borçlar da miras olarak mirasçılara geçebilir.

Vârisler intikal eden bu borcu ödemek istemiyorlarsa reddi miras yapabilir. Bu durumda vefat eden kişinin kredi borcu ödenmemiş olur. Ancak reddi miras durumunda ilgili kişinin varlıklarından da vazgeçilmiş olacaktır.

Advertisement

Ölen kişinin kredi borcu ne olur konusuyla alakalı olarak izleyebilirsiniz:

vefat eden kişinin kredi borcu ne olur?

İlginizi Çekebilir: Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu Geri Ödenir Mi?

Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu Geri Ödenir Mi
Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu Geri Ödenir Mi

Vefat eden kişinin kredi borcu hayat sigortasına bağlı olarak ödenir. Kişi, hayat sigortasını yaptırmışsa sigorta tarafından geriye kalan borç ödenecektir. Hayat sigortasına konu olan borç, kredinin tamamı olduğu için o zamana kadar ödenen kısım da mirasçılara intikal eder.

Hayat sigortasının olmadığı durumda borca dair herhangi bir ödeme yapılmaz.

Ölen Kişinin Kredi Borcu Kim Tarafından Ödenir?

Ölen Kişinin Kredi Borcu Kim Tarafından Ödenir
Ölen Kişinin Kredi Borcu Kim Tarafından Ödenir

Ölen kişinin kredi borcu yasal mirasçıları tarafından ödenir. Ancak hayat sigortası varsa bu durumda sigorta şirketleri tarafından ödenecektir.

Yasal mirasçılar borcu ödemek istemediği takdirde reddi miras hakkına sahiptir.

Kalan borcun toplam tutarı yasal mirasçılar arasında kanunda belirtilen oranlarda pay edilir.

ÖRNEK: 200.000 TL kredi borcu olan bir kişinin vefat ettiğini düşünelim. Vefat eden kişinin üstsoydan hiçbir mirasçısı bulunmamaktadır. Eşi sağdır ve 3 çocuğu vardır. Buna göre paylaşım şu şekilde olacaktır.

Advertisement
  • Altsoydan mirasçılar varsa sağ olan eşin miras payı oranı %25’dir. Dolayısıyla 200.000 TL’nin 50.000 TL’lik kısmından eş sorumlu olacaktır.
  • Herhangi bir üstsoy mirasçısı olmadığından dolayı kalan borç çocuklar arasında pay edilir. Bu durumda borcun kalan %75’inden çocuklar sorumlu olacaktır. Yani 150.000 TL’lik kısım çocuklara aittir. Bu rakam çocuklar arasında paylaştırılır.

Hayat sigortası yaptırmamış vefat eden kişinin kredi borcu yasal mirasçıları tarafından bu şekilde ödenir.

Banka Borcu Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Banka Borcu Reddi Miras Nasıl Yapılır
Banka Borcu Reddi Miras Nasıl Yapılır

Mirasçı, miras bırakan kişinin son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine sözlü ya da yazılı olarak beyanda bulunabilir ve mirası reddedebilir. Ret beyanı, mirasın tümünü kapsar. Kayıtsız ve şartsız bir şekilde yapılır. Miras kısmen reddedilemez.

Mirasın reddi işlemi korkutma, yanılma ve aldatma sonucu olmamışsa ilgili ret beyanı Sulh Hâkimi tarafından tescil edilir. Bu noktadan sonra tek taraflı dönmek imkânsızdır.

Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu Silinir Mi?

Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu Silinir Mi
Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu Silinir Mi

Vefat eden kişinin kredi borcu silinir mi sorusu da sıkça soruluyor. Vefat eden kişinin kredi borçlarının silinmesi söz konusu değildir. Hayat sigortasının varlığına göre borç ya mirasçılara geçer ya da sigorta şirketi tarafından ödenir.

Hayat sigortasının varlık nedeni de tam olarak budur. Bankalar, özellikle uzun vadeli ve yüksek miktarlı kredilerde hayat sigortası uygulamasını mecburi kılar. Bu işlem banka tarafından kendini güvence altına almak gerçekleştirilir. Ölen kişinin kredi borcu silinir mi? Sorusunun yanıtı budur.

Tüm ihtimaller sonucunda banka krediyi tahsil edemezse, ilgili kredi batık kredi statüsüne alınır.

Vefat Eden Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur?

Vefat Eden Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur
Vefat Eden Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur

Kredi borçlarıyla kredi kartı borçları farklı şeyleri ifade eder. Vefat eden kişinin kredi kartı borcu ne olur sorusunda teknik olarak kredi borçlarıyla hiçbir fark bulunmaz. Sadece bazı bankaların kredi kartlarına hayat sigortası uygulamaması söz konusudur.

Bu gibi durumda vefat eden kişinin kredi kartı borcundan direkt olarak yasal mirasçılar sorumlu olacaktır.

Vefat eden kişinin kredi kartı borcunda ilk olarak hayat sigortasına bakılır. Eğer yoksa yasal mirasçılarına yukarıda belirttiğim oranlarda intikal edecektir.

Advertisement

Emekli Ölen Kişinin Kredi Borcu

Diğer en merak edilen konulardan birisine de değinmek istiyorum. emekli ölen kişinin kredi borcu ne oluyor? Türkiye’de emekli bir kişi vefat ettiğinde, kredi borcu mirasçılarına kalır. Mirasçılar, borçlu kişinin ölümüne kadar ödenmemiş tüm borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Ancak, mirasçıların ödeme yükümlülüğü kalan borcunun tutarıyla sınırlıdır.

Ölüm Nedenine Bağlı Olarak Ölen Kişinin Kredi Borcu

Ölüm nedenlerine göre vefat eden kişinin kredi borcu, farklı uygulamalara konu olabilir. Zira hayat sigortası olan kişiler için oldukça önemli bir konu. Sigorta hangi durumları karşılıyor ya da karşılamıyor? Bu başlığı belirli hastalıklar dâhilinde aktardım.

1- Kalp Krizinden Ölen Kişinin Kredi Borcu

Kalp Krizinden Ölen Kişinin Kredi Borcu
Kalp Krizinden Ölen Kişinin Kredi Borcu

Kalp krizinden ölen kişinin kredi borcu hayat sigortası tarafından karşılanır. Kişinin bildiği ve kalp krizini tetikleyecek tüm hastalıklar poliçede yer almışsa, kredi borcunun sigorta şirketi tarafından ödenmesi söz konusudur.

Kalp krizini tetikleyecek rahatsızlıkların sigorta şirketinden sözleşme esnasında gizlenmesi ve bunun tespit edilmesi durumunda herhangi bir ödeme yapılmaz. Eğer sigortası yoksa borç mirasçılarına geçer.

Mirasçılar, ölen kişinin borcunu ödemekle yükümlüdürler. Borç miktarı, ölen kişinin mal varlığından ödenir. Eğer borç, ölen kişinin mal varlığını aşıyorsa, borç kapatılamaz ve geriye kalan borç silinmez.

Advertisement

Ancak, mirasçılar borcu ödeme konusunda yetersiz kalırlarsa, kredi veren kurumlar alacaklarını takip etmek için yasal yollara başvurabilirler. Bu nedenle mirasçıları en başta bu durumu göz önünde bulundurmalı ve ölen kişinin mal varlığı borca yetmiyorsa, reddi miras yapmak durumundadırlar.

2- Kanserden Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu

Kanserden Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu
Kanserden Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu

Kanserden vefat eden kişinin kredi borcu bazı şartlar dâhilinde sigorta şirketi tarafından karşılanabilir. Aksi hâlde yasal mirasçılara intikal edecektir.

Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında kişi kanser ise ve bunu sigorta şirketinden saklamışsa, hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.

3- İntihar Eden Birinin Kredi Borcu

İntihar eden kişinin kredi borcu sigorta tarafından ödenmez. Bu durum, hayat sigortası sözleşmelerinde ilgili maddeler arasında yer alır. Kişi sigorta sözleşmesine imzasını attığı anda bu maddeyi de kabul etmiş olacağından dolayı intihar, hayat sigortası kapsamına girmez.

Advertisement

Bir önceki yazımız olan MaxiPuan Geçen Yerler 2023 – Hemen Kullanın! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum yapmak için tıklayn.

BANKACILIK

MaxiPuan Geçen Yerler 2023 – Hemen Kullanın!

MaxiPuan Geçen ve Kullanılan Yerler

Biriken MaxiPuanlarımı nerelerde kullanabilirim? diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. 2023 yılında MaxiPuan geçen yerler hakkında detaylı bir anlatımda bulundum. Ayrıca, Maximum Puan hangi sitelerde kullanılır, bilgisinin de en güncel halini sizlerle paylaştım. Peki, MaxiPuan para nedir? diye sorduğunuzu da duyar gibiyim. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki MaxiPuan, İş Bankası Maximum Kredi Kartı çerçevesinde sunulan faydalardan biridir. […]

Okumaya devam et

BANKACILIK

Almanya’dan Türkiye’ye Para Gönderme 2023 EN UCUZ YÖNTEMLER!

Almanyadan Türkiyeye para gönderme

Almanyadan Türkiyeye para gönderme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen gurbetçiler için harika bir yazı hazırladım. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları sık sık Türkiye’ye para transferi gerçekleştiriyorlar. Durum böyleyken en hızlı ve uygun yollarla Türkiye’ye para transferi nasıl gerçekleştirilir? Merak ediliyor. 2023 Almanya’dan Türkiye’ye para gönderme konusuna açıklık getireceğim. Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank gibi tüm bankalardan Türkiye’ye transferi anlatacağım. […]

Okumaya devam et

Trendler

© 2015 finansportali.net | Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz.