finansportali.net

GİRİŞİMCİLİK

10 Adımda Veteriner Kliniği Açmak – 2023 Maliyeti ve Kazancı

Veteriner Kliniği Açmak

Veteriner hekimler! Girişimcilik ruhunuz ve mesleki bilginizle veteriner kliniği açmak istediğinizi duydum! Bu muhteşem bir iş fikri! Veteriner kliniği açmak tüm hayvan severlerin ve veterinerlerin hayalidir. Peki ama bu işe nasıl başlanır? Veteriner kliniği nasıl açılır?

İşte tam da bu soruların aklınızda dolaştığı anda sizlere yardımcı olmaya geldim 🙂 Bu yazımda bir veteriner kliniği açmak hakkında 2023 için tüm detayları konuşacağız. Resmi prosedürlerden, şartlardan, maliyet ve kazanç hesaplamalarına kadar birçok noktaya değineceğiz. Üstelik sizlere muhteşem veteriner kliğini açma tüyoları da vereceğim. Hadi hazırsanız başlayalım.

10 Adımda Veteriner Kliniği Açın

10 Adımda Veteriner Kliniği Açın
10 Adımda Veteriner Kliniği Açın
 1. İşinizi Planlayın
 2. Alan Araştırması Yapın
 3. Bütçe Oluşturun
 4. Bölge Belirleyin
 5. Servis Türüne Karar Verin
 6. Hizmet Kapsamı Belirleyin
 7. Hedef Pazarınızı Belirleyin
 8. İşletme Adı Edinin
 9. Ekibinizi Bulun
 10. Reklam Verin

Muhteşem bir iş fikri olan veteriner kliniği açmak için ihtiyacınız olan tüm başlıklar yukarıda! Bu 10 maddeyi uygulayarak veteriner kliğini açma hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Her zaman söylerim, bir işi önce kafada kurmak lazım. Şöyle tüm maddeleri gözden geçirdiğiniz zaman aklınızda fikirler olsun.

Gerisi tamamen resmi prosedürlere kalacak. Bu 10 adım, yeni işinizin her aşamasında iyi yarayacak çok önemli tüyoları da kapsıyor. Tıbbi tecrübeniz ve girişimcilik ruhunuzla bu işi başarabilirsiniz! Yalnızca başlıklar deyip geçmeyin… Üstüne biraz düşünün bakalım 🙂

Advertisement

Kreş Açmak tam size göre olabilir! Kreş Açmak Maliyeti ve Kazancı yazımıza göz atarak tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Veteriner Kliniği Açmak Şartlar ve Koşullar

Veteriner Kliniği Açmak Şartlar ve Koşullar
Veteriner Kliniği Açmak Şartlar ve Koşullar

Veteriner Kliniği açmanın elbette resmi prosedürleri bulunuyor. Bu prosedürler birçok farklı sektöre kıyasla oldukça zorlayıcı olabiliyor. Özellikle sağlık sektörü alanında tüm çalışmalar titizlikle inceleniyor. Bu prosedürler kapsamında da çeşitli şartlar ve koşullar belirleniyor.

Veteriner kliniği açmak isteyenler bu şartlar ve koşullara uyum sağlamak zorunda kalıyor. Aksi taktirde herhangi bir başvuru sürecine başlanılamıyor.

Güncel Teknik Şartlar ve Koşullar

 • Klinikte bulunacak her veteriner hekim için asgari 6 metrekarelik veteriner hekim odası olmak zorunludur.
 • Hayvan sahibi ile görüşme gerçekleştirilen oda ve büro da asgari 6metrekarelik alan gerekmektedir. Bu alan veteriner odasının içerisinde bir bölme olarak da yer alabilir.
 • En az iki adet muayene odası olması gerekmektedir. Bu oda aşı, serum, biyolojik madde uygulaması gibi veteriner hekimin müdahalede bulunabileceği; içinde soğutucunun bulunduğu asgari 6metrekare büyüklüğünde olmalıdır.
 • Veteriner kliniğin servis hizmetlerine göre kullanılacak laboratuvar ve röntgen tertibatı oluşturulacaksa, bunlar için 4 metrekareden az olmaması şartıyla ayrı bir oda bulundurulmalıdır.
 • Veteriner hekimlerin kullandığı alet, ekipman, giyecek ve suni tohumlama malzemelerinin bulunduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının engellendiği, raflarla donanımlı, diğer odalardan ayrı bir müstakil bölüm halinde asgari 4 metrekare büyüklüğünde malzeme odası olmalıdır.
 • Hijyenik koşullara uygun tuvalet ve duşa kabin bulunmalıdır.
 • Bütün oda veya bölümlerin girişinde 5×20 cm boyutunda, ne amaçla kullanıldığının belirtildiği tabela asılmalıdır.
 • Polikliniğin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar açık renkli malzeme ile kaplı olmalıdır.
 • Klinik duvarlarında veteriner hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılamaz, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta olamaz.
Veteriner Kliniği Açmak Şartlar ve Koşulları
Veteriner Kliniği Açmak Şartlar ve Koşulları
 • Polikliniğin içerisi yeteri kadar aydınlatılmış ve havadar tutulmalıdır.
 • Poliklinikte yangın ve patlamalara karşı yangın söndürme cihazı bulunmalıdır.
 • Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmalıdır.
 • Bütün bölümleri aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik ya da çok katlı konumda olmalıdır.
 • Muayene odasında, 95x110x60 cm boyutunda paslanmaz çelikten yapılan bir muayene masası olması gerekiyor.
 • Veteriner hekimin kullanacağı alet ve malzemelerin bulunduğu camlı dolap ve belediye su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden bir lavabo bulunması gerekiyor.
 • Poliklinikte her müstakil bölümünde çöp kutusu bulunur.
 • Poliklinikte oluşan tıbbi atıklar, her iki yüzünde “Dikkat Tıbbi Atık” ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, toplama araçlarına teslim edilmelidir.
 • Hasta kabul ve kayıtların yapıldığı bekleme odasında, poliklinik ruhsatı, sorumlu veteriner hekim belgesi, veteriner hekimlerin çalışma izin belgesi, bağlı bulundukları veteriner hekimler odasından alınmış o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak kaydıyla hazırlanmış ücret tarifesi, hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılmalıdır.

Veteriner Kliniği Açacak Kişilere Dair Şartlar ve Koşullar

Veteriner Kliniği Açacak Kişilere Dair Şartlar ve Koşullar
Veteriner Kliniği Açacak Kişilere Dair Şartlar ve Koşullar
 • Bir veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim olmak şartıyla en az üç veteriner hekimle iş anlaşması yapabilir.
 • Bir araya gelmiş en az dört veteriner hekim, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının tamamı veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak poliklinik ruhsatı alabilirler. Ortaklardan bir veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dahil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.

Bu prosedürlere göre bir araya gelerek klinik açama kararı alan veteriner hekimlerin, aşağıdaki şartları da taşıması gerekli tutuluyor.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 2527 sayılı Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak,
 • Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre denklik belgesine sahip olmak,
 • Veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel bir hali bulunmamak,
 • Her poliklinikte bir sorumlu yönetici bulunur. Şirket kurarak bir araya gelen veteriner hekimlerin açmış olduğu polikliniklerde, şirket müdürü aynı zamanda polikliniğin sorumlu yöneticisi görevini üstlenebilir.

Profesyonel Ekibe Dair Şartlar ve Koşullar

Profesyonel Ekibe Dair Şartlar ve Koşullar
Profesyonel Ekibe Dair Şartlar ve Koşullar

Veteriner Kliniğinde sorumlu veteriner hekimin olması zorunludur. Sorumlu veteriner hekimin klinikte olmadığı zamanlarda yerine bakacak olan bir yetkili veteriner hekimin olması gereklidir. Sorumlu veteriner hekim adına aynı zamanda veteriner hekim çalışma izin belgesi de düzenlenmektedir.

Sorumlu Veteriner Hekim Görevleri

 • Kliniğin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,
 • Klinik adına tüm ilgili belgeleri onaylamak,
 • Kliniğin çalışma saatleri içinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Klinik denetimleri sırasında yetkililerin ihtiyacı olan her türlü bilgiyi sunmak,
 • Klinikte çalışanlarıyla ilgili çalışma izin belgelerini düzenlemek ve en geç bir hafta içinde il müdürlüğüne bildirmek,
 • Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak torbalara konup toplama araçlarına teslim edilmesini sağlamak,
 • Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirmek.

Ayrıca sorumlu veteriner hekim görevinde olanlar; kuruluş, işleyiş ve denetimle ilgili her türlü işlemlerde il müdürlüğü ve Bakanlığın birinci derecede muhatabı sayılırlar. Bu noktada görevden ayrılmak istenildiğinde, en az bir hafta öncesinde il müdürlüğüne yazılı bir şekilde istifasını bildirmelidir.

Veteriner Kliniği açmak hakkında en ince ayrıntıya kadar ulaşmak için, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğini linke tıklayarak okuyabilirsiniz.

Veteriner Kliniği Açma Başvurusu

Veteriner Kliniği Açma Başvurusu
Veteriner Kliniği Açma Başvurusu

Eğer Veteriner Kliniği açmak için resmi makamlar tarafından belirlenen şartlar ve koşullara uyumluluk gösteriyorsanız başvuruda bulunabilirsiniz.

Veteriner Kliğini açma başvurusu için birtakım belgeleri toparlamalı ve ilgili kurumlara teslim etmelisiniz. Bu belgelerin hepsi işe başlamanızda büyük rol oynayacak! Bunu sakın unutmayın. Belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması herkes için oldukça önemli.

Advertisement

GİRİŞİMCİLİK FIRSATI: Rent a Car Açmak için gerekli tüm şartlar bu yazıda! Tıklayarak öğrenin…

Veteriner Kliniği Açmak Gerekli Belgeler

Veteriner Kliniği Açmak Gerekli Belgeler
Veteriner Kliniği Açmak Gerekli Belgeler

Özellikle sağlık sektöründe yatırım yapacak olanlar için hazırlanmış ağır prosedürler bulunuyor. Bu noktada başvuruda bulunmak bile bazen zorlayıcı olabilir. Fakat aşağıdaki belgelerin tamamını elinizde bulundurarak bu işlem sürelerini kısaltabilirsiniz.

Veteriner Kliniği açmak isteyen veteriner hekimler, Mülki İdari Amirliği’ne müracaat etmelidirler. Buraya kliniğin adı, adresi ve sorumlu yöneticisinin imzaladığı bir dilekçe ile birtakım belgeleri teslim etmek zorundadırlar.

 • T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
 • İkişer Vesikalık Fotoğrafı,
 • İkametgah Adresi Bildirimi,
 • Hizmet İçi Eğitim Belgesi,
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ilgili kurum onaylı fotokopisi,
 • Bir veteriner tarafından açılmak isteniyorsa İş Akdi Sözleşmesi,
 • Birden fazla veteriner hekim tarafından adi ortaklık şeklinde açılıyorsa Ortaklık Belgesi,
 • Kliniğin açılmak istendiği yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
 • Kullanılacak klinik alanının teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği,
 • Klinik bir şirket tarafından açılıyorsa; kuruluşunu, ortaklarını ve faaliyet sahasını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı fotokopisi,
 • Klinikte sorumlu veteriner hekim olacak kişinin İş Sözleşmesi.

Veteriner Kliniği açma kararının ardından çeşitli araştırmalarınızı yürütürken bir yandan da bu belgeleri toparlayabilirsiniz. Üstelik bu belgelerin birçoğu E- Devlet üzerinden de alınabilir.

Veteriner Kliniği Açmanın Maliyeti

Veteriner Kliniği Açmanın Maliyeti
Veteriner Kliniği Açmanın Maliyeti

Veteriner Kliniği açmak isteyenler! En çok merak ettiğiniz konuların maliyet ve kazanç olduğunu biliyorum. Bu sebeple şimdi sizlerle iyi bir hesaplama işine kalkışacağız.

Bir veteriner kliniği kaç para kurulur? Bir Veteriner Kliniği’nin maliyetinin pek çok farklı koşula göre değişiklik gösterdiğini belirleterek hemen giriş yapayım.

 • Öncelikle kliniğin konumu bu noktada belirleyici noktalardan biri. Yüksek gelirli bir mahallede açacağınız veteriner kliniği ile orta seviye bir bölgede açacağınız kliniğin kira farkları çok yüksek.
 • Klinikte hangi hayvanlara yönelik hizmet vereceğiniz de maliyeti belirleyen noktalardan. Örneğin yalnızca evcil hayvanlara bakan bir klinik mi açacaksınız yoksa yabani hayvanları da barındıracak mısınız? Bu sorunun cevabı da pek çok şeyi değiştirir.
 • Elbette klinikte olması gereken tıbbi malzemeler ve mobilyaların seçimi de maliyet bütçenizi bir hayli etkileyen faktörlerden.

Elbette kliniğin kirası, servis türü, ekipmanlar, mobilyalar, dekorasyon ürünleri, tıbbi araç gereçler, personel giderleri derken bir Veteriner Kliğini açmanın maliyeti oldukça değişiklik gösterebiliyor.

Emlak Ofisi nasıl açılır biliyor musunuz? Emlak Ofisi açmanın tüm ipuçlarına yazıya tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Yine de bugün sizlerle her şeyin ortalamasını hesaplayacağız. Böylelikle maliyeti aklınızda düşürebilir ya da kolaylıkla yükseltebilirsiniz.

Aşağıda, Veteriner Kliniği için ihtiyaç duyacağınız malzemelerinin bir listesi ve bunun için ne kadar bütçe ayıracağınıza ilişkin tahminler yer alıyor.

Advertisement
 • Tıbbi/Cerrahi Ekipman – 25.000 TL
 • Laboratuvar Ekipmanı – 500.000 TL
 • Klinik Malzemeler (Operasyon Masası, Yoğun Bakım Çadırı gibi) – 60.000 TL
 • Pet Ekipmanları – 20.000 TL
 • Bekleme Odası/Muayene Odası Mobilyaları – 30.000 TL
 • Büro/Muhasebe Kurulumu – 10.000 TL
 • Uygulama Yönetimi Yazılımı – 10.000 TL
 • Sigorta – 20.000 TL
 • Güvenlik Ekipmanları (Yangın söndürücü vs.) – 5.000 TL

Bahsettiğim tüm noktaları baz alarak bir Veteriner Kliniği açmanın maliyeti 700.0001.500.000 arasında değişiklik gösteriyor.

Eğer başlamak için bütçeniz varsa, bu maliyeti bir kayıp olarak asla görmeyin! Veteriner Kliniklerinin kazançları oldukça yüksektir. İlk birkaç ay yüksek maliyetli bir işin stresini taşısanız da kazancınızın da yükseleceğini asla unutmayın. Veteriner Kliniklerine her zaman ihtiyaç var 🙂

Eğer yatırım yapmak için hiç bütçeniz yoksa, kredi veren bankalarla görüşmeyi düşünebilirsiniz. Veteriner Kliniği sizler için uzun vadede iyi bir yatırım olacaktır.

Veteriner Açmanın Kazancı

Veteriner Açmanın Kazancı
Veteriner Açmanın Kazancı

Veteriner Kliniği açmak kazancı oldukça yüksek bir iştir. Şimdi birkaç ipucuyla bu kazancı sizlere açıklayacağım.

Veteriner Kliniklerinin hastaları genellikle aylık ya da haftalık olarak planlanır. Bir kez klinikte tedavi görmeye başlayan hayvan, tedavi süreci ya da işlem süreci boyunca size gelir. Bu sebeple veteriner kliniklerinin müşterileri sürekli olarak bir sirkülasyon içerisindedir.

Klinikteki hizmet türüne bağlı olarak; test, röntgen ve reçeteli ilaçların tamamı ayrı olarak fiyatlandırılır.

Advertisement

Bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak veteriner klinik bakım ücretleri değişiklik gösterir. Fakat ortalama bir veteriner her hasta ziyaretinden 300 TL ile 500 TL arasında para kazanmaktadır. Kliniğinize her gün 10 hastanın geleceğini ön görürsek, günlük 5.000 TL – 10.000 TL kazanç elde edebilirsiniz.

Veteriner Kliniklerinin aynı kazancı ortalama 150.000 TL ile 200.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Dediğim üzere bu kazanç tamamen verdiğiniz servis hizmetlerinize göre hesaplanıyor.

Veteriner Klinikleri açıldıklarından sonra üç ay içerisinde kar elde etmeye başlıyor 🙂

Etüt Merkezi Açmak çok karlı bir iş! Eğitim sektöründe girişimci olmak için hemen yazıya gelin…

Veteriner Kliniği Açmak Sıkça Sorulan Sorular

Veteriner Kliniği Açmak Sıkça Sorulan Sorular
Veteriner Kliniği Açmak Sıkça Sorulan Sorular

Son olarak Veteriner Kliniği açmak isteyenlerin en çok merak ettiği soruları cevapladım! Umarım klinik hayaliniz gerçeğe döner! İyi şanslar 🙂

Kimler Veteriner Klinik Açabilir?

Veteriner Kliğini sahibi olmak için veteriner hekim olmalısınız. İlgili yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve iş tecrübesi bulunan herkes veteriner kliğini açabilir. Veteriner hekimler dışında kişi ve kuruluşlar tarafından Veteriner Kliniği açılamaz.

Advertisement

Devlette Çalışan Veteriner Klinik Açabilir mi?

Veteriner Kliniği sahibi olmak isteyen veteriner hekimler, kendi iş yerleri dışında bir yerde çalışamazlar. Bu sebeple tüm zamanlarını buna ayırmalı ve yalnızca kendi iş yerlerinde çalışmalılar.

Veteriner Kliniği Açmak Kazançlı Mı?

Veteriner Kliniği açmak oldukça kazançlı bir iştir. Günümüz top sektörünün her alanındaki fiyat değişiklikleri ve vergi oranları nedeniyle uzun vadede yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri olabilir.

Veterinerler Ne Kadar Maaş Alıyor?

Devlet memuru olarak çalışan veteriner hekimler genellikle 15.000 TL ile 20.000 TL arasında net maaş almaktadır. Özel kurumlarda çalışan veteriner hekimlerin maaşları da 10.000 TL ile 15.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Advertisement

Bir önceki yazımız olan Paket Taxi Nedir? 2023 Maaşları ve Şartları (YENİ) başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum yapmak için tıklayn.

GİRİŞİMCİLİK

Kuyumcu Dükkanı Açmak 2023 | Şartları ve Maliyet Bilgisiyle!

kuyumcu dükkanı açmak

Kuyumcu açmak istiyorum diyorsanız sizlere rehber bir içerik hazırladık! Kuyumcu dükkanı açmak için bilmeniz gereken tüm detayları inceledik… Kuyumcu nasıl açılır, tam anlamıyla öğreneceksiniz. Ek olarak kuyumcu açma maliyeti hakkında da bilgiler bulabileceksiniz. Kuyumculuk nasıl yapılır diyorsanız, bu içerikte her detayı öğreneceksiniz. Özellikle kuyumcu dükkanı açmak için kaç kilo altın gerekir gibi birçok soru soruluyor. […]

Okumaya devam et

GİRİŞİMCİLİK

Butik Açmak 2023 | Maliyeti ve Kazancı! Butik Nasıl Açılır?

butik açmak

Giyim sektörü en çok kazandıran ve karlı sektörlerden bir tanesi. Butiklerde bu sektörde başarıyı yakalayanlardan… Butik açmak istiyorum kıyafetleri nereden alabilirim diye soruyorsanız, bu konuda bir düşünceniz yoksa, yazıyı okumaya devam edin! Ek olarak toptancılara ulaşma yöntemlerine de değineceğiz. Sermayenizi değerlendirecek, kendinize göre bir iş arıyorsanız, butik açma aradığınız iş olabilir. Fakat iş hakkında mutlak […]

Okumaya devam et

Trendler

© 2015 finansportali.net | Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz.